Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas: Infolinia: 61 84 20 330
Maszyny
Hafciarki
Maszyny przemysłowe
Akcesoria
Wykroje
Pracownia
Części zamienne
‼️ Okazje ‼️
Blog

Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych od Użytkowników przez sklep internetowy ETI.COM.PL.

1. Administratorem Danych Osobowych w sklepie internetowym ETI.COM.PL jest firma Maszynosfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 400, 60-169 Poznań. KRS: 0000731972, NIP: 779-248-96-11, REGON: 380224587

2. Dane osobowe zbierane przez Maszynosferę za pośrednictwem sklepu internetowego ETI.COM.PL są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Pracownicy ETI.COM.PL przykładają szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających ze sklepu.

3. Dane osobowe przekazywane do sklepu internetowego ETI.COM.PL stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów, są przekazywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia towaru tylko tym podmiotom, które zostały wybrane i zatwierdzone w procesie sprzedaży przez kupującego.

4. Biorąc pod uwagę niezbędność powierzenia danych osobowych do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik, niezbędność danych wynikającą z celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub w związku z dobrowolną zgodą Użytkownika, Administrator danych osobowych może powierzać je zaufanym podmiotom, takim jak:

 • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań
 • ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice
 • Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42c, 53-611 Wrocław
 • Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa
 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków
 • Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań

SPOSÓB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep internetowy ETI.COM.PL zbiera głównie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach:

 • rejestracji, celem utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania nim
 • realizacji zamówienia, celem wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • zapisu na bezpłatny newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • komunikatora - czat z pracownikiem sklepu / wysłanie wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wyboru maszyny do szycia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • kontaktu mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. Sklep internetowy ETI.COM.PL przetwarza pozyskane dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przekazanie danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. f) RODO).
  • Obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 7. ust. 1. lit. f) RODO).
  • W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 li. f) RODO).
 • przekazanie danych osobowych do Twisto Polska sp.z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formyły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).

3. Czas przetwarzania danych osobowych użytkowników, w zależności od podstawy przetwarzania wynosi:

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika, wówczas Maszynosfera przetwarza dane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia się roszczeń, jakie może ponosić Maszynosfera. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas dane użytkownika są przetwarzane przez Maszynosferę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. Strona sklepu internetowego może zapisać ponadto dodatkowe informacje, takie jak adres IP urządzenia lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ urządzenia, czy systemu operacyjnego. Dane te gromadzone są do celów statystycznych serwisu.

5. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

6. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze sklepem internetowym ETI.COM.PL, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konwekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy ze sklepem internetowym ETI.COM.PL.

7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru lub usługi nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

9. Sklep internetowy ETI.COM.PL jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393. Administrator, w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody przez Użytkownika, przekazuje Ceneo Sp. z o.o. adres e-mail Użytkownika w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo Sp. z o.o. Ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI, W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, ich właściciel może ją w dowolnym momencie wycofać lub ograniczyć. Wystarczy, poinformować o tym Administratora pod adresem biuro@maszynosfera.pl

3. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PLIKI COOKIES

1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Zasady polityki plików cookies są zgodne z: - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); - ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą spowodować niepoprawne działanie serwisu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).