Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Zadzwoń do nas: Infolinia: 61 84 20 330
Maszyny
Hafciarki
Maszyny przemysłowe
Akcesoria
Prasowanie
Wyposażenie pracowni
Części zamienne
Okazje

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.eti.com.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Maszynosfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań., KRS: 0000731972, NIP: 779-248-96-11, REGON: 380224587
 3. Sklep Maszynosfera dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nasze przepisy są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi: - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); - ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych:

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób: • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, • poprzez gromadzenie tzw. plików cookies - [patrz: PLIKI COOKIES].
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi zamówienia, obsługi kontaktu informacyjnego, newslettera itp.
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klientów przechowywane są: a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez firmę Maszynosfera tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Maszynosfera i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez firmę Maszynosfera tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.eti.com.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą prowadzić własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma możliwość wgląd do umieszczonych przez siebie danych zawartych w formularzu. Ma prawo do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. Na podstawie RODO masz prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  - żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  - żądania przenoszenia danych osobowych.
  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
 5. Firma Maszynosfera zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich tego typu zmianach Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.
 7. PLIKI „COOKIES”

  1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do: • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
  4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  5. Zasady polityki plików cookies są zgodne z: - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); - ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
  6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
  7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
  8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą spowodować niepoprawne działanie serwisu.